Periodieke veiligheidskeuringen

Heftrucks en andere mobiele interne transportmiddelen vallen onder de verplichte periodieke veiligheidskeuring.  Dit is geregeld in het ARBO-besluit. Op pallettrucks, reachtrucks, stapelaars, veegmachines en batterijladers moet minstens één maal per jaar inspectie plaatsvinden door een bevoegde keurmeester.  De wetgeving eist dat een keurmeester over voldoende vakkennis beschikt en onafhankelijk is in zijn oordeel. VEBIT controleert werkwijze van de keurmeesters. Munsterman BV is gecertificeerd om deze keuringen voor u uit te voeren en keurt jaarlijks bijna 1000 machines.

Kwaliteitscontrole op het keurmerk

Munsterman BV werkt met het VEBIT keursysteem. Voornamelijk omdat VEBIT eisen stelt aan het keurend bedrijf en de keurmeesters. Het bewaken van de kwaliteit van de keuringen en het keursysteem is de verantwoordelijkheid van VEBIT. Onafhankelijke derden voeren toezicht uit op Munsterman BV als keurend bedrijf en op onze keurmeesters  Zo is objectiviteit gewaarborgd.

Onderhoud en keuring in één keer

De VEBIT-veiligheidskeuring is zo opgezet dat die kan samenvallen met een periodieke onderhoudsbeurt van uw logistiek materieel. Dit heeft twee belangrijke voordelen:

  1. Het transportmiddel staat niet langer stil dan noodzakelijk.
  2. Alle belangrijke controlepunten worden gecheckt.

De aangebrachte jaarsticker op de genummerde VEBIT-keurmerk sticker geeft de garantie dat geen enkel veiligheidsaspect of onderdeel over het hoofd is gezien. Wilt u een machine bij ons laten keuren of meer informatie neemt u dan contact met ons op.

Deel deze pagina