Nieuw dealerschap met Müthing

Klik voor video's op de onstaande foto!
Afbeeldingsresultaat voor muthing
Müthing in de landbouw.

Müthing is gespecialiseerd in vermaling van oogstresten. Deze klepelmaaiers brengt zijn voordelen mee. Deze manier van werken zorgt namelijk voor minder gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, duurzaam beheer met aandacht voor het landschap en een verhoging van de bodemvruchtbaarheid. Een van de aspecten van deze criteria is het ondersteunen van de natuurlijke processen. Fijn gemulchte oogst resten bevorderen een snelle verrotting. Daardoor wordt de leefomgeving van ziekten en ongedierte verstoord. Snel omgezette oogstresten fungeren als voedingsstof bij wisselgewassen. Een gelijkmatige verdeling van de resten betekent ook een gelijkmatige verdeling van de voedingsstoffen. Een gelijkmatig aangebrachte laag mulchmateriaal verhindert bovendien bodemerosie. Daarnaast voorkomt grof gemulchte tussegewassen uitzaaien op betrouwbare wijze zodat er geen onkruid opschiet tussen de hoofdteelt.

Müthing in gebiedsverzorging.
Voor een duurzame en efficiënte verzorging van groengebieden is Müthing een echte aanrader. Müthing bekent veel als het gaat om: geen gewasbeschermingsgebruik op plaatsen waar kinderen of huisdieren komen, milieu vriendelijke onderhoudsmethoden, duurzame verzorging van behoud van de normale optische kwaliteit en snelle uitvoering van de werkzaamheden tegen geringe kosten. Een van de elementen van een efficiënte uitvoering is ondersteuning van de natuur bij haar natuurlijke processen. Fijn gemulcht materiaal leidt tot een snelle verrotting, waardoor het verzorgde uiterlijk in zo kort mogelijke tijd weer wordt hersteld. Snel verrot mulchmateriaal is een geweldige voedingsstof die tijdens het mulchen ook nog eens gelijkmatig wordt verdeeld. Zo wordt aanvullende bemesting geheel overbodig. Wanneer grassen en onkruiden in uitvoerig verzorgde bermen worden gemulcht voordat ze uitzaaien, worden ze op betrouwbare wijze terug gedwongen. De geactiveerde bodembiologie leidt tot een betere begaanbaarheid en hogere weerstand tegen droogte.

Deel deze pagina