Munsterman Groep bij CUMELA en AOC Oost Campagne.

VOMOL Veilig landbouwverkeer

Op vrijdag 8 maart 2013 vond bij de Sint Jozef basisschool in Azewijn (GLD) de aftrap plaats van de landelijke campagne VOMOL waarin CUMELA Nederland, het ROVG, AOC Oost en Munsterman Agro Industrie nauw samenwerken in de voorlichting over de gevaren van groot (land)bouwverkeer voor kinderen in het verkeer.

Jaarlijks vallen bij ongevallen met landbouwverkeer in Nederland zo’n 16 doden en 100 ernstig gewonden, de meeste bij de tegenpartij. Fietsers, met name schoolgaande kinderen die zonder ouders zelfstandig op pad gaan, zijn hierbij extra kwetsbaar’. Hoewel de verkeersveiligheid voor veel weggebruikers de afgelopen jaren is verbeterd, is het aantal slachtoffers als gevolg van een ongeval met een landbouwvoertuig de laatste 20 jaar constant gebleven. Oorzaak: landbouwvoertuigen zijn groot, zwaar en weinig botsvriendelijk.

Reden voor het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland (ROVG), branchevereniging CUMELA Nederland en opleidingsinstituut AOC Oost om – letterlijk – terug naar de schoolbanken te gaan en ‘groots en opvallend’ aandacht te vragen voor de combinatie landbouwverkeer en fietsende kinderen. Kinderen uit groep 7 en 8 van de St. Jozefschool uit Azewijn (gemeente Montferland) zijn ‘op de New Holland geklommen’ om te ervaren hoe het is om als bestuurder van een degelijk landbouwvoertuig goed om te gaan met fietsers zoals zijzelf. Zij werden daarbij gestimuleerd door ROVG-voorzitter (en tevens gedeputeerde mobiliteit en economie van de provincie Gelderland) Conny Bieze, CUMELA Nederland-voorzitter Wim van Mourik, AOC Oost directielid Paul Duijsings en tractor ondersteuning van Munsterman Agro Industrie.

Interactief lesprogramma
De aftrap in Azewijn maakt onderdeel uit van de praktijkles VOMOL: ‘Veilig omgaan met opvallend landbouwverkeer’. Bij dit speciale lesprogramma krijgen 11- en 12-jarigen in een dagdeel praktische kennis en informatie over verkeerssituaties en de grote, opvallende landbouwvoertuigen van medewerkers van loon- en grondverzetbedrijven zélf. Zo neemt het verkeersinzicht bij alle betrokkenen toe, zowel bij kinderen maar ook bij loonwerkers zelf, en wordt veilig gedrag in het verkeer gestimuleerd. Het lesprogramma VOMOL is ontwikkeld door Emiel Burgers, docent op de AOC-vestiging in Doetinchem, in nauwe samenwerking met het ROVG en Munsterman Agro Industrie.

Officiële start intensieve samenwerking
Naast de praktijkles vormt de aftrap ook de officiële start van de intensieve samenwerking tussen CUMELA Nederland, het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland, AOC Oost en vrijwel zeker ook andere ROV’s. Als brancheorganisatie van loon- en grondverzet-bedrijven wil CUMELA Nederland met deze samenwerking op een actieve manier het verkeersgedrag rond (land)bouwverkeer voor alle weggebruikers structureel veiliger maken. Het is de bedoeling dat in 2013 en 2014 tientallen VOMOL-lesprogramma’s op een groot aantal basisscholen in diverse provincies in heel Nederland plaatsvinden.

Veilig landbouwverkeer speerpunt cumelasector
Veilig (land)bouwverkeer is hét speerpunt van CUMELA Nederland voor de komende jaren. Als brancheorganisatie wil zij op proactieve en effectieve wijze het verkeersgedrag van alle weggebruikers beïnvloeden om daarmee het aantal ongevallen waarbij landbouwvoertuigen betrokken zijn, sterk terug te dringen. Andere belangrijke aandachtspunten zijn onder andere: verscherpte regelgeving op het terrein van voertuigbeveiliging, invoering van het verplichte trac-torrijbewijs en aangescherpte verkeersregels.

CUMELA Nederland voert al geruime tijd uitgebreid campagne om bestuurders en beleidsmakers binnen en buiten de sector duidelijk te maken dat de tractor een eigen, unieke positie heeft als transportmiddel en dat de brede inzetbaarheid van tractoren behouden moeten blijven voor de cumelasector, zowel bij landbouw, weg- en waterbouw als bij cultuurtechnische werken.

Munsterman Agro Industrie, het meest gewaardeerde landbouwmechanisatiebedrijf in de Achterhoek en Twente!

Deel deze pagina